JALOSTUSOHJELMAOld line siperianhuskyn jalostusohjelma

Imagen
Img
Old line siperianhuskyn jalostusohjelma

Old linen säilyttäminen on ollut vuosikymmenien tinkimättömän työn tulos.Vaalimalla alkuperäistä tyyppiä käyttämällä vain samaa näkemystä omaavien kasvattajien kasvattamia koiria ollaan onnistuttu ylläpitämään tärkeät arktisen siperianhusky-rekikoiran ominaisuudet. Näitä ominaisuuksia ovat mm. hyvä, sosiaalinen luonne, oikea, terve rakenne, arktisen pystykorvan olemus sekä oikea työskentelyasenne.

Koska meillä nyt on kanta puhtaita old line koiria, uusien harrastajienkin on tärkeää tietää, että old line tyyppiä ja linjaa sen ollessa vähemmistölinja on edelleen vaalittava suunnitelmallisella jalostustyöllä. Muuten on vaarana, että arvokkaat ominaisuudet häviävät lopullisesti. Old line koirissa on säilynyt rakenteen tasapainoisuus, ja old line siperianhusky on myös yksityiskohdiltaan alkuperäisen siperialaisen työkoiran kaltainen.

Muutamista linjojen sekoituksista on voinut nähdä, miten epätasapainoisia yksilöitä niistä on tullut. Tällainen epäsuhtainen rakenne ei ole kestävän käyttökoiran rakenne ja saattaa aiheuttaa myöhemmällä iällä esim. kulumia ja muita vaivoja. Yhdistyksen periaatteena on, että risteytyksiä kilpalinjaan ei pitäisi tehdä lainkaan, koska kilpalinjan koirien ulkonäkö on varsin kirjava (jotkut nimittävät kilpalinjan koiria käyttölinjaisiksi, mutta nimitys kilpalinja on käytössä yleisesti muualla maailmassa =racing line). On ollut havaittavissa, että jotkut kasvattajat ovat halunneet old linen ominaisuuksia, esim. väriä, risteyttämällä koiriaan old line -sukuisiin koiriin, mutta on muistettava, että tällaiset yhdistelmät eivät ole old lineja.

Pyrkimys on sataprosenttiseen old lineen. Linjan harvinaisuuden vuoksi on kuitenkin varauduttava siihen, että jossain tilanteessa voidaan perustellusti tehdä ulkosiitos koiraan, jonka sukutaulussa on show linjaa. Jotta koira/pentue olisi old linen jalostusohjelmassa, siinä saisi olla enintään 6,25 % modern show linjaa. Showlinjalla tarkoitamme 1980-luvun jälkeisiä Innesfree-koiria ja kenneleitä, jotka kasvattavat tätä modern show -linjaa. Tämä tyyppi/linja on yleisin koko maailmassa. Tyypillisen show -linjan koiran virheitä, joita ei haluta old lineen, ovat mm. ylikorkea otsapenger (pyöreä kallo), liian alas tuleva rintakehä, suora, sojottava häntä ja ylös nousevat, lentävät, energiaa tuhlaavat liikkeet.

Jalostusmahdollisuudet

100 %:set old linet, joiden linjat ovat alkuperäistä tyyppiä eikä niissä ole kilpa- ja/tai (modern) show linjaa. Jalostettaessa puhdasta old linea oikea tyyppi säilyy ja vältetään toisten linjojen virheitä. Varmista myös jalostusneuvonnalta, jollet ole varma, että käyttämäsi yhdistelmä on pelkkää old linea. Jalostusneuvonnan palvelut ovat muutenkin käytössäsi.

94 %:set old linet, joissa on 6,25 % show linjaa. Ollakseen jalostusohjelmassa mukana show linjaa edustavan koiran tulee olla hyväksytty SPY:n jalostusneuvonnan kautta old linen jalostusohjelmaan, sillä ei saa olla tyypillisiä show linjan virheitä. Pyrkimyksenä on palauttaa näiden yhdistelmien jälkeläiset takaisin old lineen, mistä muutaman sukupolven jälkeen ne voidaan hyväksyä 100 %:siin old lineihin, jos niillä on hyvä luonne ja niiden ilmiasu on old line tyyppiä.

Poikkeustapauksissa voi käyttää koiraa, joka on enemmän kuin 6,25 % show linjaa; tällöin on oltava tarkka, ettei show linjan tyypillisiä virheitä ole tässä yksilössä. Koiralla on oltava jotain erityistä annettavaa jalostukseen, esim. johtajakoiran ominaisuudet. Tällaisen yhdistelmän pennut eivät ole heti old line jalostusohjelmassa, vaan vasta niiden pennut risteytettynä takaisin old lineen, jolloin prosenttiluku laskee alle 6,25 %:n

Terveystutkimukset

Vaadittavat terveystutkimukset ovat laaja silmätutkimus (mm. HC, PRA, PHTVL CCD) sekä gonioskopia, jolla tutkitaan silmän virtauskulmia ja pektinaattiligamenttidysplasiaa. On aihetta epäillä, että tietyt muutokset voivat aiheuttaa glaukoomaa eli viherkaihia. Old lineissamme ei ole todettu yhtään glaukoomaa, mutta tutkimme koirat ennaltaehkäisyn kannalta. Narttua ei suositella käytettäväksi jalostukseen ennen 2,5 vuotta, jolloin myös silmät pitää tutkia (ennen 2,5 vuoden ikää oleva tulos ei kelpaa). Urosten kohdalla suositus on myös 2,5 vuotta, joskin jos jalostusvaihtoehtoja on vähän ja yhdistelmä on perusteltu ja hedelmällinen old line jalostuksen kannalta, siitä voidaan tinkiä. Tutkimustulos saa olla vain vuoden vanha viiteen ikävuoteen asti, josta eteenpäin koira pitää tutkia kahden vuoden välein. Gonioskopiatutkimus täytyy tehdä vai kerran koiran elämän aikana.

Jotta pentue pääsee välitettäväksi Old line pentuvälitykseen ja se hyväksytään old line jalostukseen, sen tulee olla jalostusneuvonnan hyväksymä ja täyttää annetut jalostusehdot. Kasvattaja on velvollinen myös antamaan uusille pennunomistajille Old line infon.

Jalostustoimikunta

Yhä useampi harrastaja haluaa arktisen old line siperianhuskyn, ja on tullut myös uusia, aloittelevia old line kenneleitä. Näin myös jalostustyö antaa enemmän mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Mutta on tärkeää muistaa olla tinkimätön ja vastuullinen kasvattaja, jotta onnistuisimme parhaalla mahdollisella tavalla tässä arvokkaassa jalostustyössä. Kysy neuvoa jalostusneuvonnalta pentuetta suunnitellessasi, etenkin jollet tunne riittävästi jalostukseen käytettävien koirien taustoja. Voit kysyä esim. terveystietoja.

Jalostusneuvonta:
Jaana Sudensaaga
Elina Järvinen
Elena Potselueva, neuvonantaja
Aura Kaunisto, biologi ja fil.maisteri