Tiedote sopimuksista


PALJON MELUA TYHJÄSTÄ – oikaisuja huhuihin old linejen sopimuksista


Siperianhuskypiireissä on liikkunut huhuja SPYn toiminnasta ja old line koirien osaomistussopimuksista. Eräs old line koiran omistava henkilö on tehnyt ilmoituksen (omien sanojensa mukaan valituksen, SKL:n lakimiehen mukaan ilmoituksen) SKL:lle osaomistussopimuksesta ja ilmeisesti yrittänyt tehdä valituksen SPY:n toiminnasta, mikä tietenkin on hukkaan heitettyä vaivaa, sillä SKL ei voi puuttua minkään yhdistyksen toimintaan eikä myöskään kieltää sopimuksen käyttöä. On myös kummallista, ettei asiassa ole oltu lainkaan yhteydessä SPY:hyn.


Kyseinen henkilö olisi halunnut astuttaa koiransa, jolla on jalostuksen kannalta liian paljon terveydellisiä ongelmia. Koiran kasvattaja ilmaisi asian heti kun omistaja siitä keskusteli ensimmäisen kerran ja samalla linjalla oli jalostustoimikunta. Kyseinen kasvattaja on allekirjoittanut myös SKL:n kasvattajasitoumuksen, mikä jo velvoittaa siihen, ettei hän voi käyttää tai suositella tiedetysti sairaita koiria (edes osaomistamaa) jalostukseen. Vastaus ei tyydyttänyt omistajaa, joka näistä terveydellisistä seikoista huolimatta halusi astuttaa koiransa ja alkoi siksi kyseenalaistaa sopimusehtoa. Sopimuksessa oli siis osaomistus kasvattajan kanssa ja SPY:n jalostusneuvonnan käyttöehto. Hyvinkin ristiriitaista on, että henkilö myös sanoi haluavansa SPY:n hallitukseen, koska hän halusi olla vaikuttamassa rodun terveyteen (vaikka old lineista puhuttaessa oikea termi on kylläkin ”linjan”). Hänen kokemuksensa oli olla old line koiran omistaja muutaman vuoden ajan. Tämän jälkeen henkilö omien sanojensa mukaan alkoi ”tutkia” SPY:n toimintaa 14 vuodelta saaden mm. terveyteen liittyviä vääriä ”tietoja” kasvattajalta, joka ei enää ole kasvattanut SPY:n jalostusehtojen ja terveydellisten vaatimusten mukaan ja joka ei siten enää ole yhdistyksessämme. Hän myös sanoi ”puhuvansa sellaisten henkilöiden puolesta”, jotka eivät itse uskalla esiintyä omalla nimellään. Hieman ristiriitaista tässä toteamuksessa on, että SKL pyysi ilmoitukseen allekirjoitusta, joka siitä puuttui. Tämän henkilö oli ilmeisesti tulkinnut SKL:n pyynnöksi saada lisätietoja.


Tässä ”tutkimuksessa” kysyttiin asioita täysin yksipuolisesti ilmeisesti mm. sellaisilta henkilöiltä, joille esim. ei oltu myyty old line koiraa tai joilla oli itsellään koiranpidollisia epäkohtia tai sopimusrikkoja. Sen sijaan ”tutkimukseen” ei huomioitu mitään vastakkaista, puoltavaa mielipidettä. Mm. koiran kasvattaja oli kysynyt, miksi ilmoittaja ei ”haastattele” häntä, mutta ei ollut saanut vastausta. ”Tutkimuksen” reabiliteetti ja validiteetti ovat todella kovin kyseenalaisia.


Asian todellista laajuutta ei edes voi tietää, kun old line koirien omistajiin otettiin yhteyttä eri medioiden kautta sekä suorana kontaktina esim. näyttelyissä yrityksenä saada heidät agitoitua sopimuksia vastaan. Tämän kaltaista viestiä tuli usealta eri taholta. Tällainen tapa toimia ei ole rehellistä ja suoraselkäistä käytöstä, kun salassa yritetään yllyttää old line omistajia sopimuksia vastaan eikä uskalleta avoimesti edes tiedustella asiaa SPY:ltä. Onneksi on vielä järkeviä henkilöitä, joiden harkintakyky ei ole alentunut: he sanoivatkin, että heillä ei ole mitään kasvattajaansa vastaan ja että he ovat allekirjoittaneet sopimuksen aikomuksena olla sitä rikkomatta. Tuli myös kommentteja, että mihin tahansa tarvitaan puoltavaa lausuntoa, he voivat sellaisen kirjoittaa, eräs omistaja sanoi, ettei hänelle tarvitse tällaisia lähetellä ja että hänelle tulee paha mieli tuollaisesta toiminnasta.


Old line koirien jalostusehto on ollut voimassa n. 20 vuotta. Tänä aikana sitä on rikottu tuolloin parikymmentä vuotta sitten kahdessa eri yhdistelmässä. Ensimmäisessä tapauksessa omistaja ei varmaan edes ymmärtänyt, että oli rikkonut ehtoa, ennen median valtarynnistystä tieto linjoista ei välttämättä mennyt niin selkeänä perille, vaikka asia olikin selitetty omistajalle. Toisessa tapauksessa kyse oli omistajan sanojen mukaan huolimattomuudesta. Tämän takia osaomistusehto onkin paikallaan. Kertaakaan SPY:hyn ei ole tullut tiedustelua sopimuksista ja niiden kyseenalaistamisesta. Järkevät ihmiset tajuavat, että kun he ovat allekirjoittaneet sopimuksen, niin se on pidettävä ja että paperi pätee oikeudessa. Eri asia on henkilö, jolla on huoltaja ja/tai joka on käsityskyvyltään heikentynyt. Tällöin voi vaikka purkaa kaupan, jos henkilö on ollut kaupantekohetkellä ymmärrykseltään alentunut.


Koskaan aiemmin ei ole myöskään jouduttu sanomaan SPY:n jalostustoimikunnasta, ettei narttua suositella jalostukseen. Kokemattomammat omistajat ovat ymmärtäneet jo keskustellessaan asiasta aikaisemmin, ettei koira ole jalostuskelpoinen eivätkä ole edes lähettäneet tiedustelua. He eivät ole halunneet ottaa riskiä sairaasta pentueesta eivätkä ole halunneet tuoda ylimääräisiä riskejä geenipohjaan. Kokeneemmat kasvattajat (kuten ilmoittajamme kasvattaja) jättävät automaattisesti pois jalostuksesta huonot koirat eivätkä myöskään tee edes tiedustelua asiasta.


SPY:n osaomistuspaperia (jonka tekevät kaikki SPY:n jäsenkasvattajat) laadittaessa on kysytty neuvoa juristilta. Kun koirasta antaa alennuksen, kuten old line koirasta annetaan, siis yli tuon 10 %:n osaomistusmäärän, sopimus voi sisältää ehtoja. SKL:kin tuntee lisäehdot sopimuspaperissaan. SKL:n lakimies sanoi, että toki lisäehtoja saa olla ja, että koiralla saa olla kolmekin omistajaa yhtä aikaa eli osaomistus on luvallista myös SKL:n sääntöjen mukaan. Varsinaisen sopimuspohjan on laatinut eräs jalostustoimikunnassa aiemmin toiminut henkilö, joka kasvattaa muuta rotua. Muistutuksena vielä, että kasvattajalla ei ole mitään oikeuksia muuten koiraan, hän ei saa osaomistuksestaan mitään taloudellista tai muuta hyötyä. Ehto vain takaa linjan säilyttämisen ja terveyden vaalimisen jalostuksessa mm. vaadittavine terveystarkastuksineen. Jalostuksesta on jätetty pois koiria vain yhdenkin virheen vuoksi tai todella huippuyksilöitä ilman vikaa siksi, että pentuesisarella tai -sisarilla on ollut terveydellisiä ongelmia.


Jos mikään taho suhtautuu sopimukseen ”liian rajoittavana” tai ”määräävänä”, on se omistajien aliarvioimista. Ikään kuin old line omistajat olisivat tahdottomia ”uhreja”, jotka eivät tiedä, mitä ovat tehneet allekirjoittaessaan sopimuksen ja nyt tarvitsisivat tukea SKL:sta siinä, ettei sopimusta tarvitse noudattaa. Jalostuksen rajoittavia tekijöitä on jatkuvasti ja useita eri roduissa: PEVISA-määräyksiä, rotujärjestöjen rajoituksia, SKL:n rajoituksia jne. Jos ottaa pennun, ei voi muutenkaan koskaan tietää, onko se jalostuskelpoinen aikuisena. SPY:n jalostustoimikunta ei onneksi ole ajatellen kaikkia rotuja ainoa yksikkö, jossa ajatellaan terveyttä ja hyvien yksilöiden eteenpäin jalostusta.


Kateus ja kosto ovat suomalaisen peruspiirteitä. Jos jalostusta ei olisi vaalittu näin tarkkaan, ei enää olisi old line koiria, joilla nyt toiset haluavat tehdä pentuja vain, koska ne menevät kaupaksi. Mainostetaan ”suurta old line –prosenttia”, mikä ei ole mikään tae mistään, vaan vain mainostemppu . Ko. ihmiset eivät ole tehneet mitään työtä old linen eteen, he vain haluavat hyötyä toisen tekemästä työstä. Kuuhaukun kennel on tehnyt suurimman osan tästä jalostustyöstä 34 vuoden aikana säilyttäen old line koirat ja SPY on laatinut tarkat terveyskriteerit jalostuksessa. On myös paradoksi, että old line koiria halutaan sotkea muihin linjoihin tai tehdä pentuja piittaamatta terveydestä, eikä ymmärretä, että sellaisella toiminnalla nämä koirat häviävät ja olisivat hävinneet jo paljon aiemmin kokonaan. Nythän linja on käynyt yhä harvinaisemmaksi.


Tuntuu lähinnä vitsiltä, että tämä valittava henkilö oli sanonut, että SKL:ssa tutkitaan, onko Kuuhaukun kasvattajalla liian ”negatiivinen vaikutus rotuun”, koska old linet on pidetty erillään muista linjoista jo vuosikymmeniä (tosin SKL:ssa tällaisesta ei tiedetty, vaan sanottiin, että tämä asia on heidän puoleltaan koskenut vain sopimuspaperia eikä henkilöitä). Eihän rotujärjestö SHS edes tunnusta old linea, vaan sanoo sen olevan showlinjaa, jota edustaa 90 % maailman siperianhuskeista. Tämän kilpalinjan harrastajien käsityksen mukaan old line geenipoolilla ei ole merkitystä muihin linjoihin geenipoolia laajentavasti. Showlinjan geenipoolia taas ei pelasta mitenkään muutaman yksilön lisä, ne ovat niin tiukkaan geenipooliltaan yhteen showkoiraan sidottuja ja lukumääräisesti iso joukko.


Mitään kurinpidollista ei siis ole meneillään SKL:ssä asian tiimoilta: tämä selvennyksenä old linejen omistajille. Asia on herättänyt turhaa hämmennystä. Pitää muistaa, että kukaan ei ole laittanut kynää allekirjoittajan käteen ja pakottanut allekirjoittamaan osaomistusehtoa: voi hankkia jonkin muun koiran kuin old line siperianhuskyn, jollei SPY:n ehdot ostajaa miellytä.


SPY ry:n hallitusHUOM! Päivitys tiedotteeseen:

Asia on käsitelty SKL:n JTT:ssa ja SPY:n tiedote asiaan liittyen tässä linkissä PDF-tiedostona.

  • Oikaisuja oletuksiin (PDF).